מינרלז מדיניות הפרטיות

5/11/2019

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של מינרלז.

נבקשכם לקרוא בעיון את התנאים בטרם כניסתכם לאתר, שכן בעצם שימושכם באתר הנכם מאשרים כי קראתם את התנאים וכי אתם מסכימים לתנאים הכתובים בו; ואם לא קראתם – כי ניתנה לכם האפשרות לקרוא והנכם מסכימים ומאשרים כי תנאים אלה יחולו עליכם ללא כל תנאי או השגה.

יתכן ונשנה את תנאי השימוש מעת לעת בין היתר, ככל שישתנו השירותים המוצעים ו/או התכנים באתר וכד'. הננו ממליצים על קריאה חוזרת של תנאי השימוש מידי פעם. מועד התחולה של תנאי שימוש אלה מופיע בראש הדף.

תנאי השימוש כתובים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים, כמובן, גם לגברים.

1. כללי

(א) אתר mineralz.co.il (להלן: "האתר") משמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרי קוסמטיקה ואיפור טבעי מתוצרת מינרלז (להלן "החברה") על ידי ציבור הגולשים באינטרנט.

(ב) הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. עקב כך, הנך מתבקשת לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

(ג) גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכימה לתנאי מתנאיו הנך מתבקשת לא לעשות כל שימוש באתר.

(ד) בשימושך באתר הנך מצהירה ומתחייבת להשתמש באתר בדרך מקובלת ובתום לב וכי אינך מפרה את הוראות כל דין ובין היתר, זכויות קניין רוחני של צד שלישי לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או את זכות הפרטיות, ו/או כל זכות אחרת של צדדים שלישיים כלשהם וכי אינך מפיצה בדרך כל שהיא פרסום, חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או מידע ששייך לבעל הקניין הרוחני, ללא הסכמת בעל הזכויות בקניין הרוחני וכי אינך עושה שימוש בפעילות לצורך הפצת מידע ו/או פרטים שאינם כדין ובין היתר, אינך מוציאה לשון הרע, פוגעת בפרטיות או כל הפרה אחרת של הוראות הדין וכי כל פעולה שלך הינה באחריותך הבלעדית.

(ה) מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, כשהנך שולחת תגובות, תכנים או חומר למינרלז ו/או מפרסמת אותם באתר (להלן "תכנים לפרסום") הנך מאשרת בעצם מסירתם כי הנך בעלת כל הזכויות בהם, לרבות זכויות קניין רוחני (כולל זכויות יוצרים) וכי הנך רשאית למוסרם לפרסום. אם אינך היוצרת או בעלת הזכויות בתכנים לפרסום, הנך מאשרת שקבלת הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתיר לך למסור את התכנים לפרסום ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

ידוע לך כי משלוח התכנים לפרסום מהווה רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לשימוש בחומר שנשלח, וכן מהווה אישור לפרסומו בכל מקום וזמן שתמצא מינרלז לנכון והנך מתירה למינרלז לעשות בתכנים לפרסום כל שימוש שתראה לנכון ו/או להעבירו לצדדים שלישיים, לפי שיקול דעתה. ידוע לך והנך מסכימה שלא תהיי זכאית לכל תמורה, בכסף או שווה כסף, עבור מסירת התכנים לפרסום וכי מינרלז אינה מתחייבת לפרסם את שמך כמקור התכנים לפרסום או ליתן לך קרדיט וכי ידוע לך כי מינרלז אינה מתחייבת לפרסמם. כן הנך מאשרת כי נתת את הסכמתך לכל שינוי ו/או עריכה של התכנים לפרסום.

2. אודות המכירות

(א) מינרלז מאפשרת לך לרכוש מוצרי איפור טבעי שונים מתוצרתה באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים.

(ב) עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל את שם המוצר או השירות המוצע למכירה ואת מחיר המכירה (להלן "דף המכירה").

(ג) כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות. לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא, יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון, ואז הופכת המשתמשת ל"מבצעת הפעולה". כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

לאחר ביצוע תשלום באחד מאופני התשלום באתר, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ההזמנה תירשם במחשבי החברה ויישלח אישור בדואר אלקטרוני ללקוח/ה על ביצוע הפעולה בתוך 2 ימי עסקים מסיום הליך המכירה. במידה ולא קיבלת אישור בדואר האלקטרוני – אנא בדקי בתיקיית SPAM אולי הגיע לשם בטעות. במידה וכן, סמני את המייל ובחרי NOT SPAM על מנת שתוכלי לקבל מיילים מאיתנו לתיבת הדואר הנכנס בעתיד.

חשוב להבהיר, הרשמה לאתר מהווה אישור מבצעת הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות החברה, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של החברה, אלא אם במהלך הרישום ביקשה הנרשמת במפורש לא להכלל בדיוור זה.

חשוב: אם לא קיבלת אישור זה תוך מספר ימים, ייתכן שההזמנה לא נקלטה. אנא פני אל שירות הלקוחות לבירור הנושא בדואר אלקטרוני service@mineralz.co.il.

יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראייה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את החברה. הרישום שנרשם במחשבי החברה יהווה ראייה חלוטה לנכונות הפעולות.

חיוב מבצעת הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות אחד מאופני התשלום באתר.

דעי: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפויה להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

(ד) במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי תקבל מבצעת הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה תידרש מבצעת הפעולה ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצעת הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעלה מבצעת הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.

רק לאחר בדיקה כי המוצר/ים שהזמנת קיימים במלאי וקבלת אישור מחברת האשראי, תשלח אלייך הודעת דוא"ל על כך שהעסקה אושרה, והמוצר/ים ישלחו אלייך תוך מספר ימים.

(ה) החברה תציג באתר פרטים כגון תיאור המוצר/שירות, מחיר המוצר/שירות וזמן אספקה.

מחירים

  • כל המחירים באתר כוללים מע"מ ואינם כוללים דמי טיפול ומשלוח, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
  • כל המחירים באתר הנם בש"ח, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים באתר. המחיר התקף לרכישה הוא המחיר שהופיע באתר בעת ביצוע הרכישה.

לפרטים נוספים ובירורים,ניתן לפנות לחברה באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת:
Service@mineralz.co.il.

מינרלז רשאית, אך לא חייבת, להעניק לך קופוני הנחה ו/או הנחה ו/או מבצע בעת הרכישה. באמצעות האתר/בדיוור אלקטרוני לעיתים יוענק לך קופון בעת הרכישה. לעיתים, על מנת שתהא לך אפשרות לממש את הקופון, יהא עלייך להזין את הקוד לפי ההוראות בעת הרכישה באתר. תוכלי להשתמש בקוד קופון פעם אחת בלבד בכל רכישה. מודגש כי באם לא תממשי את הקופון ו/או לא תקלידי את קוד הקופון מכל סיבה שהיא, לא תהיי זכאית לקבל כל החזר, פיצוי או תשלום שהוא. כמו כן, לא ניתן להשתמש בקופון בדיעבד, לאחר הכנסת הזמנה.
על השימוש בקופונים יחולו מלוא ההגבלות הנקובות על גבי הקופון ו/או בפרסום ו/או בדיוור ביחס אליו (להלן"ההגבלות"). בנוסף לאמור בהגבלות, לא יתאפשר כפל מבצעים. ככל ויתקיים יותר ממבצע אחד במקביל, תוכלי לבחור ולממש אך ורק הטבה במסגרת מבצע אחד בעת הרכישה, לפי בחירתך.

3. ייצור המוצרים

מייד לאחר קבלת ההזמנה נחל בייצורה. החברה מייצרת על פי הזמנה ואינה מחזיקה מלאי  גדול של מוצרי מדף.

4. אספקת/הובלת המוצרים

החברה מתחייבת לספק מוצר/ים שהוזמנו באתר, בתנאים הבאים:

  • המוצר קיים במלאי.
  • הלקוח מסר פרטי אמצעי תשלום תקף שניתן לסולקו בישראל.
  • חברת האשראי של הלקוח אישרה את העסקה.
  • הלקוח מסר שם וכתובת נכונים ועדכניים למשלוח המוצר/ים.

(א) החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר תוך 20 ימי עסקים. "ימי עסקים" – ימים א'-ה', לא כוללים את יום שישי ושבת, ערבי חג, חגים, חול המועד וימי שבתון.

(ב) המוצרים יסופקו לכתובת בישראל שהקלדת בעת ההזמנה, בכפוף לתשלום דמי המשלוח, אלא אם צוין אחרת.

החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן. מינרלז שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את סכום דמי המשלוח ו/או לפטור מתשלום דמי משלוח והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

(ג) דמי המשלוח, אם חלים, משולמים ביחד עם התשלום בגין המוצר. תשלום בנפרד של דמי משלוח מוגדלים/נוספים ייעשה אך ורק בתיאום עם החברה.

(ד) משלוח המוצרים יבוצע בדואר רשום, בדואר רשום מהיר או בדואר שליחים, בדואר ישראל, עם מספר מעקב. מספר המעקב יישלח גם לכתובת המייל שצויינה בהזמנה. יעדי אספקת המוצר/ים בישראל הינם באזורים אליהם ניתן לבצע משלוחים באמצעות דואר ישראל.

(ה) באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמה מראש.

(ו) החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה ו/או לרבות שביתות, השבתות וכיוצ"ב.

(ז) דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל, אלא אם נכתב אחרת. הובלה חריגה משמעותה הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.

במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל החברה תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

(ח) התקנון של רשות הדואר לישראל [או של כל גוף אחר באמצעותו החברה מבצעת את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים] יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר.

(ט) כאמור, זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדפי המוצרים באתר כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

(י) מובהר כי באם במועד הרכישה באתר יימסרו על ידך פרטים שאינם נכונים ו/או כתובת שהינה תא דואר ו/או לא נכחת בכתובת הרשומה למשלוח ו/או המשלוח לא נמסר לך מסיבה שאינה תלויה במינרלז ועקב כך לא סופקו לך המוצרים המבוקשים, תחוייבי בתשלום נוסף בגין דמי משלוח ודמי טיפול, כמפורט באתר.

(יא) במקרה בו לא נאסף המשלוח על ידי הלקוחה ועל כן הוחזר למינרלז, או במקרה בו מוחזר המשלוח מסיבת "מען לא ידוע" ועקב כך לא סופקו לך המוצרים המבוקשים, וככל שהדבר נובע מסיבה שאינה תלויה במינרלז, תחוייבי בתשלום נוסף בגין דמי משלוח ודמי טיפול, כמפורט באתר.

(יב) מינרלז ו/או מי מטעמה יכולים לדרוש הצגת אמצעי זיהוי כגון רישיון נהיגה/תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי טרם מסירת המשלוח וכתנאי למסירתו, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.


דעי: בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שמבצעת הפעולה תחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לחברה, על חשבונה.

5. שירות לקוחות

(א) בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות לרכיבי המוצר, למידע על שימוש במוצר, תוקפו וכו' – אנו מזמינים אותך לפנות לחברה.

(ב) לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני service@mineralz.co.il.

נציגי שרות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חוויית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

6. כשרות להשתמש באתר

כל משתמשת רשאית להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

(א) המשתמשת הינה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטינה (מתחת לגיל 18) או אינך זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

(ב) המשתמשת הינה בעלת תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

(ג) המשתמשת הינה בעלת אמצעי תשלום ישראלי או בינלאומי תקף.

(ד) המשתמשת הינה בעלת תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעלת כתובת בישראל.

7. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

(א) כדי לרכוש מוצר/שירות, יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן ,הנך מתבקשת לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית ומספר טלפון.

יתכן והחברה תשתמש בפרטייך לצורך ניתוחים סטטיסטיים שעלולים להימסר לצד שלישי. בכל מקרה כזה, לא ניתן יהיה לזהותך משום שהמידע שיועבר לא יתייחס אליך אישית. לפרטים נוספים – אנא קראי את מדיניות הפרטיות שלנו.

(ב) מעבר לשימוש הנ"ל, החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתך, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות. לפרטים נוספים – אנא קראי את מדיניות הפרטיות שלנו.

(ג) החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. אך בקיום מקרים שאינם בשליטתה, שנעשו בזדון ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

8. ביטול עסקה/מכירה:

(א) מבצעת פעולת הרכישה רשאית לבטל את העסקה בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "תקנות ביטול עסקה").

על פי תקנות ביטול עסקה, ניתן לבטל את העסקה אם המוצר ארוז באריזתו המקורית בתנאים הבאים:

1. מחיר המוצר גבוה מ – 50 ₪.

2. האריזה לא נפתחה על ידי הצרכן.

3. הצרכן ביטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום שקיבל את המוצר לחזקתו.

כלומר, במקרה שהמוצר עדיין ארוז באריזתו המקורית שלא נפתחה, ניתן לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, אם מחיר המוצר עולה על 50 ₪ והוא לא נפגם על ידי הצרכן.
(ב) דמי הביטול על פי התקנות יעמדו על 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם. כן יופחת מן הזיכוי תשלום בגין דמי משלוח.

אנו מקבלים החלפות / החזרות עבור מוצרים בגודל מלא בלבד ושנרכשו באתר "מינרלז" בלבד.

מכיוון שלא ניתן לוודא האם מוצרי ערכת ההתנסות נפתחו או שהן עודן סגורות, לצערנו לא ניתן לבצע החלפה/החזרה של ערכות התנסות, דוגמיות ומוצרים מוקטנים.

לפיכך, ערכות ההתנסות הן לשימוש אישי בלבד. אין החזרות ו/או החלפות ולא יינתן זיכוי עבור מוצרים בערכת ההתנסות. זאת בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 ותקנותיו.

(ג) ביטול של עסקה ייעשה בכתב באמצעות פקס ו/או באמצעות דואר האלקטרוני לכתובת: Service@mineralz.co.il

יובהר ויודגש: ביטול העסקה ע"י מבצעת הפעולה כפוף לכך שמבצעת הפעולה תחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

(ד) החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

(1) במקרה ונפלה במכירה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

(2) אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין;

(4) במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.

(5) במקרה של פעולות זדון מכוונות, המונעות את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.

הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה.

(ה) אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות – אך לא רק – נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

9. תנאים נוספים

(א) נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

(ב) החברה אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים, אליהם ניתן להגיע דרך אותם קישורים.

(ג) החברה אינה מתחייבת כי הקישורים (links) יובילו את הגולשת לאתרי אינטרנט פעילים.

(ד) מבצעת הפעולה תהיה אחראית באופן בלעדי לשמירתו ולתחזוקתו של המוצר הנרכש על ידה באמצעות האתר.

(ה) המידע והתוכן הזמין באתר, ובין היתר "המראה הכללי של האתר", הסימנים המסחריים, הסמלים, המלל, התמונות, העיצובים, הגרפיקה, הוידאו, השמע, הינו רכושה הבלעדי של מינרלז, אלא אם כן צוין אחרת. הנך רשאית להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד.

אינך רשאית להשתמש או להציג בפומבי או להעתיק או למסור לצד ג' כל חלק באתר, לרבות העתקה, שינוי, שכפול, עריכה, תרגום או עיבוד תוכן האתר לאתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפונים, בתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי וכל הקשור והנובע בכך, ללא אישור מראש ובכתב של מינרלז.

אינך רשאית להשתמש (או להשתמש לרעה) בסימנים המסחריים ו/או בשמות ו/או בסמלים ו/או בלוגו של מינרלז.

לידיעתך, הפרה של זכויות בקניין רוחני עשויה להגיע לידי תביעה אזרחית ו/או פלילית.

(ו) פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בראשון לציון בלבד.

(ז) אין בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י החברה.

(ח) רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראייה לכאורה לנכונות הפעולות.

10. שונות

(א) רק לבתי המשפט באזור ראשון לציון תהא הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר.

(ב) התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 5.11.2019 וניתן לשינוי בכל עת ע"י החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

קנייה מהנה!